Antonio Vivaldi
daty/twórczość
Antonio Vivaldi
(1678-1741)
1678r.4 marca narodziny Antonio Vivaldiego w Wenecji.
1692r.Vivaldi rozpoczyna edukację przygotowującą go do służby duszpasterskiej.
1703r.Otrzymuje święcenia kapłańskie obejmuje posadę nauczyciela muzyki w Ospedale della Pietá.
1705r.Pierwsze publikacje - Trio Sonatas op. 1
1713r.Powstaje pierwsza opera Ottone in Villa.
1725r.Zostają opublikowane koncerty op. 8 zawierające Cztery pory roku.
1737r.Kompozytor dostaje zakaz wstępu do Ferrary.
1741r.Wyjeżdża do Austrii w poszukiwaniu nowych zamówień. Umiera 28 lipca w Wiedniu.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit