Słownik muzyczny Wyjaśnienie terminów na podstawie "Słowniczka muzycznego" Jerzego Habeli oraz "Encyklopedii muzyki" PWN.

Aby zobaczyć hasło, kliknij na literę znajdującą się nad nim.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
harmonika (z gr. harmonikos = dźwięczny) - całokształt problemów związanych z konstrukcją współbrzmień harmonicznych w omawianym utworze, w twórczości danego kompozytora, w danym okresie historycznym itp.
harmonizacja (z gr. harmonia = zgodność) - technika tworzenia współbrzmień akordowych towarzyszących jakiejś melodii.
hemitonium lub semitonium (łac.) - półton w terminologii średniowiecznej.
heterofonia (z gr. heteros = drugi, inny, phone = dźwięk) - prowadzenie równocześnie z melodią główną głosówswobodnie improwizowanych; zjawisko spotykane w muzyce wczesnego średniowiecza, a obecnie jeszcze w muzyce ludowej.
hymn (z gr. hymnos = pieśń uroczysta) - 1. W średniowiecznej muzyce religijnej jest to uroczysta pieśń jednogłosowa. 2. Współcześnie jest to uroczysta pieśń narodowa, organizacyjna, związkowa itp., która symbolizuje określoną ideę.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit