Słownik muzyczny Wyjaśnienie terminów na podstawie "Słowniczka muzycznego" Jerzego Habeli oraz "Encyklopedii muzyki" PWN.

Aby zobaczyć hasło, kliknij na literę znajdującą się nad nim.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
gama (z gr. gamma = trzecia litera alfabetu greckiego) - skala diatoniczna, zwykle durowa lub molowa, której poszczególne składniki w nie zmienionym stosunku wzajemnych odległości przeniesione zostały na pewną ściśle określoną wysokość; dźwięk centralny, tj. tonika ustalonej w ten sposób skali, nadaje jej nazwę odpowiedniej gamy, np. C-dur, g-moll itp.
giocoso (wł.) - wesoło; określenie wykonawcze.
giusto, tempo giusto, giustamente (wł.) - prawidłowo, ściśle; oznaczenie zachowania właściwego (a nie dowolnego) tempa, odpowiadającego charakterowi utworu.
gorgia (wł. krtań, śpiew koloraturowy) - technika śpiewacza charakterystyczna dla wokalnej muzyki włoskiej z XVI i XVII w., polegająca na ozdabianiu zapisanej melodii improwizowanymi ozdobnikami i koloraturą.
gradevole lub con gradevolezza (wł.) - przyjemnie, miło; określenie wykonawcze.
grandioso lub con grandezza (wł.) - wzniośle, wspaniale; określenie wykonawcze.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit