Słownik muzyczny Wyjaśnienie terminów na podstawie "Słowniczka muzycznego" Jerzego Habeli oraz "Encyklopedii muzyki" PWN.

Aby zobaczyć hasło, kliknij na literę znajdującą się nad nim.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
zagłuszenie - zjawisko niesłyszalności mniej głośnego z np. dwóch współbrzmiących dźwięków; zjawisko to polega na tym, że próg słyszalności podnosi się przy obecności dźwięku przeszkadzającego.
zasadniczy, -a, -e - 1. akord w pozycji zasadniczej albo skrótowo akord zasadniczy - akord bez przewrotu, w którym najniższym dźwiękiem jest podstawa akordu; 2. zasadnicza tonacja - tonacja utworu wskazana najczęściej przez oznaczenia przykluczowe , od których w ciągu przebiegu muzycznego zachodzą zboczenia modulacyjne lub przejściowe modulacje do innych tonacji.
zboczenia modulacyjne - chwilowe przejście do innej, często sąsiedniej tonacji, nie utrwalone kadencją; zob. modulacja.
zdanie muzyczne - cząstka budowy formalnej utworu składająca się w klasycznej postaci często z czterech taktów (tzw. czterotakt), tj. np. z dwóch fraz dwutaktowych, tworząca pewną logiczną całość wyrazowoą, zakończona nierzadko kadencją.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit