Słownik muzyczny Wyjaśnienie terminów na podstawie "Słowniczka muzycznego" Jerzego Habeli oraz "Encyklopedii muzyki" PWN.

Aby zobaczyć hasło, kliknij na literę znajdującą się nad nim.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
undecyma - jest to suma interwałów okwawy i kwarty.
unison (wł. unisono; łac. unisonus, dosł.: równobrzmiący) - współbrzmienie (nie interwał!) co najmniej dwóch równych co do wysokości dźwięków; gra lub śpiew w unisonie lub unisono oznacza wykonanie tej samej melodii przez różne głosy lub instrumenty w interwale prymy czystej, ale także i w interwale oktawy, dwóch oktaw itp.
unisonus (łac. jednodźwiękowy) - nazwa interwału prymy czystej w muzyce średniowiecznej.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit