Słownik muzyczny Wyjaśnienie terminów na podstawie "Słowniczka muzycznego" Jerzego Habeli oraz "Encyklopedii muzyki" PWN.

Aby zobaczyć hasło, kliknij na literę znajdującą się nad nim.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
seksta - jest to interwał między I i VI stopniem. Seksta wielka składa się z 9 półtonów, seksta mała - 8 półtonów, seksta zmniejszona - 7 półtonów, seksta zwiększona - 10 półtonów.
sekunda - jest to interwał między I i II stopniem. Sekunda mała składa się z jednego półtonu, sekunda wielka - z 2 półtonów, sekunda zwiększona - z 3 półtonów, sekundę zmniejszoną tworzy się poprzez obniżenie lub podwyższenie dźwięku odległego od danego o I stopień podwójnym bemolem lub podwójnym krzyżykiem.
septyma - jest to interwał między I i VII stopnie. Septyma mała składa się z 10 półtonów, septyma wielka - 11 półtonów, septyma zwiększona - 12 półtonów, septyma zmniejszona - 9 półtonów.
staccato (wł. oderwany, oddzielony) - jest to jeden z rodzajów artykulacji, polega na krótkim i ostrym wykonaniu kolejnych dźwięków poprzez skrócenie ich wartości rytmicznych. Oznacza się kropką nad lub pod nutami.
stringendo (wł. ściskając) - coraz gwałtowniej, tj. oznacza nagłe przyspieszenie tempa.
sul, sulla (wł.) - na; sul tasto lub sulla tastiera - oznacza pociąganie smyczkiem po strunach w pobliżu gryfu celem uzyskania łagodniejszej i bardziej miękkiej barwy; sul ponticello - przy podstawku - oznacza pociąganie smyczkiem w pobliżu podstawka celem uzyskania bardziej szorstkiej i ostrej barwy; sul G, sul E - oznaczenie w nutach instrumentów smyczkowych, np. skrzypiec, nakazujące wykonanie danej partii lub pojedynczego dźwięku na wskazanej strunie.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit