Słownik muzyczny Wyjaśnienie terminów na podstawie "Słowniczka muzycznego" Jerzego Habeli oraz "Encyklopedii muzyki" PWN.

Aby zobaczyć hasło, kliknij na literę znajdującą się nad nim.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
rapido (z wł.) - nagle, gwałtownie; określenie wykonawcze.
rigoroso (wł.) lub con rigore - ściśle, dokładnie pod względem rytmu i tempa; określenie wykonawcze.
rinforzando (wł.; skr. rf lub rfz) - wzmacniając; określenie nagłego wzmocnienia jednego dźwięku lub współbrzmienia; rodzaj nagłego i gwałtownego crescendo.
ripieno (wł. pełny; l.m. ripieni) - oznaczało dawniej w partyturze pełny skład smyczków, np. w concerto grosso, w przeciwieństwie do senza ripieno (bez dopełnienia, tj. tylko pierwszy pult) lub solo (tylko jeden wykonawca); ripieni - tutti.
ritenuto, ritarando (wł.; skr. rit.) - opóźniając, powstrzymując; określenie stopniowego zwalniania tempa utworu.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit