Słownik muzyczny Wyjaśnienie terminów na podstawie "Słowniczka muzycznego" Jerzego Habeli oraz "Encyklopedii muzyki" PWN.

Aby zobaczyć hasło, kliknij na literę znajdującą się nad nim.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
nauka o muzyce - podstawowy przedmiot studiów muzycznych obejmujący zasady muzyki oraz podstawy instrumentoznawstwa, form muzycznych i harmonii.
neapolitańska szkoła - grupa kompozytorów operowych działająca w Neapolu przy końcu XVII w. (m.in. F. Durante, G. B. Pergolesi, N. Porpora, F. Provenzale, A. Scarlatti), kładąca nacisk na homofoniczną fakturę kompozycyjną i piękno techniki śpiewaczej, przy znacznym zubożeniu techniki kompozytorskiej; w szkole neapolitańskiej wykształciła się m.in. trzyczęściowa forma arii da capo.
nuta (z łac. nole) - 1. Jest to znak graficzny w zapisie nutowym utworu, który określa wysokość oraz wartość rytmiczną dźwięku. 2. Dawniej termin ten oznaczał melodię. 3. nuty - jest to pisany lub drukowany obraz graficzny utworu muzycznego.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit