Słownik muzyczny Wyjaśnienie terminów na podstawie "Słowniczka muzycznego" Jerzego Habeli oraz "Encyklopedii muzyki" PWN.

Aby zobaczyć hasło, kliknij na literę znajdującą się nad nim.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
lacrimoso (wł.) - jest to określenie wykonawcze, oznacza ono płaczliwie.
largo (wł.) - jest to określenie powolnego tempa, oznacza szeroko; largo maestoso - powoli i poważnie.
legato (wł. związany) - jest to sposób artykulacji, oznacza dokładne łączenie kolejnych dźwięków. Czasami oznacza się łukiem nad lub pod nutami.
lento (wł.) - określenie powolnego tempa; oznacza powoli.
libretto (wł. książeczka) - 1. tekst słowny utworu muzyczno-scenicznego, np. opery, operetki, oratorium; libretto powinno uwzględniać wokalno-muzyczne wymagania utworu, dając kompozytorowi możność wykorzystania jego odcinków do tworzenia arii, recytatywów, duetów, ustępów chóralnych itd. 2. scenariusz do baletu; librecista - autor libretta.
linearyzm, linearna technika - termin używany powszechnie w znaczeniu techniki polifonicznego prowadzenia głosów, zastosowany po raz pierwszy przez E. Kurtha; w założeniu termin ten oznacza typ współczesnego kontrapunktu, w którym współbrzmienia wynikające z równocześnie prowadzonych linii melodycznych w różnych głosach nie są regulowane i ograniczane ścisłymi regułami, jak w dawnym, klasycznym kontrapunkcie, co powoduje z reguły stałe współbrzmienia dysonansowe.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit