Słownik muzyczny Wyjaśnienie terminów na podstawie "Słowniczka muzycznego" Jerzego Habeli oraz "Encyklopedii muzyki" PWN.

Aby zobaczyć hasło, kliknij na literę znajdującą się nad nim.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
ilustracyjna muzyka - muzyka charakteryzująca środkami muzycznymi zjawiska pozamuzyczne, towarzysząca utworom scenicznym, obrazom filmowym, słuchowiskom radiowym itp., której charakter związany jest ściśle z nastrojem i wyrazem akcji dramatycznej; cykl utworów ilustrujących dany utwór sceniczny czy np. film łączony bywa przez kompozytorów w suitę.
imbroglio (wł., dosł.: komplikacja) - równoczesne prowadzenie różnych, kontrastujących z sobą pod względem rytmicznym i merytorzycznym, lecz zgodnych harmonicznie partii głosowych w utworzecelem uzyskania wrażenia zamieszania i niezgodności.
impetuoso (wł.) burzliwie, agresywnie; określenie wykonawcze.
incalzando (wł.; dosł.: napierając, goniąc) - przyspieszać tempo, podobnie jak stringendo; określenie agogiczne.
indeciso (wł.) - niezdecydowanie; określenie wykonawcze.
instrumentalna muzyka - muzyka przeznaczona do wykonania przez instrumenty muzyczne bez współudziału śpiewu; należą tu utwory wykonywane przez instrumenty solowe, przez zespoły kameralne oraz orkiestrone.
interwał (z łac. intervallum = odległość, ograniczona przestrzeń) - jest to odległość pomiędzy dwoma dźwiękami. Wyróżniamy interwały harmoniczne, gdzie dwa dźwięki ze sobą współbrzmią oraz interwały melodyczne, gdzie dźwięki kolejno o sobie następują. Interwały mogą być także: czyste, wielkie, małe, zmniejszone oraz zwiększone.
intimo (wł.) - poufnie, z uczuciem, serdecznie; określenie wykonawcze.
inwersja (z łac. inversio = odwrócenie) - powtórzenie motywu lub tematu w ruchu preciwnym, tj. przy zamianie wznoszących się interwałów na takie same, lecz opadające, i odwrotnie; inwersja jest jednym z rodzajów imitacji.
izometria (a gr., dosł.: równomierność) - określenie jednakowego przebiegu metrycznego we wszystkich współdziałających głosach utworu i na całej długości utworu lub jego większej części, w p rzeciwieństwie do polimetrii.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit