Renesans (odrodzenie)  
 1. Wyjaśnienie nazwy:
  Termin ten pochodzi z francuskiego "renaissance" i oznacza on odrodzenie.
 2. Okres trwania:
  Od I połowy XV wieku do końca XVI wieku.
 3. Charakterystyka epoki:
  Głównymi cechami tej epoki jest nawiązanie do kultury antycznej. Elementy muzyki świeckiej przenikają do muzyki religijnej. Zaczyna się powoli wyodrębniać system tonalny dur-moll. Rozwija się także muzyka kameralna. W Polsce ważnym ośrodkiem życia muzycznego był Kraków.
 4. Popularne formy:
  • Pieśni
  • Chanson - utwór wielogłosowy, rodzaj pieśni.
  • Madrygał - wielogłosowy utwór muzyczny, w którym ta sama muzyka powtarza się od każdej strofy, a zmienia się dla ritornela.
  • Preludium
  • Ricercar - jest to wielogłosowa forma instrumentalne na lutnię lub organy, oparta na technice imitacyjnej. Odegrała dużą rolę w procesie kształtowania się fugi.
  • Capriccio - jest to wielogłosowa forma instrumentalna o swobodnej budowie.
  • Sonata
 5. Ważne postacie:
  W Polsce:
  Mikołaj z Krakowa
  Piotr z Grudziądza (????-1580)
  Mikołaj Gomółka
  Mikołaj Zieliński
  Mikołaj z Radomia (dokładne lata życia nieznane)
  Adam Jarzębski
  Wacław z Szamotuł
  Marcin Leopolita
  Wojciech Długoraj
  Na świecie:
  Josquin des Pres (ok. 1440-1521)
  Orlando di Lasso (ok. 1532-94)
  G. P. da Palestrina
  Francesco Landini (Landino) (ok. 1335-1397)
  John Dunstable (ok. 1380-1453)
  Gilles Binchois (ok. 1400-1460)
  Jochannes Ciconia (ok. 1335-1411)
  Guillaume Duay (przed 1400-1474)
  Antoine Busnois (zm. 1492)
opracowała Ulla S.

 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit