Siergiej Prokofiew
daty/twórczość
Sergiusz Prokofiew
(1891-1953)
Objaśnienia skrótów:
p. red. - pierwsza redakcja utworu
d. red. - druga redakcja utworu
t. red. - trzecia redakcja utworu
d. kam. - dzieła kameralne
m. filmowa - muzyka filmowa
m. teatralna - muzyka teatralna
u. fort. - utwory fortepianowe
g. z fort. - głos z fortepianem
s., u. r. - suity, utwory różne
s., c. i o. - soliści, chór i orkiestra
i. s. - instrument solo

op.tytuł utworurok powstaniagatunek
1I Sonata f-moll1909u. fort.
2Etiudy:
1. d-moll
2. e-moll
3. c-moll
4. c-moll
1909u. fort.
3Utwory:
1. Bajka
2. Żart
3. Marsz
4. Widziadło
1911u. fort.
4Utwory:
1. Wspomnienia
2. Poryw
3. Rozpacz
4. Podszepty diabelskie
1910-12u. fort.
5Sinfonietta A-dur na małą orkiestrę symfonicznąp. red. 1909
d. red. 1914
symfonia
6Sny, obraz symfoniczny na wielką orkiestrę symfoniczną1910s., u. r.
72 utwory na chór żeński i orkiestrę (sł. K. Balmont):
1. Biały łabędź
2. Fala
1909-10s., c. i o.
8Jesienny szkic, szkic symfoniczny na małą orkiestrę symfonicznąp. red. 1910
d. red. 1915
t. red. 1934
s., u. r.
92 pieśni: 1. Są inne planety (sł. K. Baimont)
2. Łódź odpłynęła (sł. A. Apuchtin)
1910-11g. z fort.
10I Koncert fortepianowy Des-dur1911-12koncert
11Toccata C-dur1912u. fort.
12Utwory:
1. Marsz
2. Gawot
3. Rigaudon
4. Mazurek
5. Capriccio
6. Legenda
7. Preludium
8. Allemande
9. Scherzo humorystyczne
10. Scherzo
1913u. fort.
12 bisScherzo humorystyczne na 4 fagoty1912d. kam.
13Magdalena (libretto: M. Liwien)p. red. 1911
d. red. 1913
opera
14II Sonata d-moll1912u. fort.
15Ballada c-moll na wiolonczelę i fortepian1912d. kam.
16II Koncert fortepianowy g-mollp. red. 1913
d. red. 1923
koncert
17Sarkazmy, 5 utworów:
1. Tempestoso
2. Allegro rubato
3. Allegro precipitato
4. Smanioso
5. Precipitosissimo-Andantino
1912-14u. fort.
18Brzydkie kaczątko wg. baśni Ch. Andersena1914g. z fort.
19I Koncert skrzypcowy D-dur1916-17koncert
20Suita scytyjska "Ala i Łollij" na wielką orkiestrę symfoniczną1915s., u. r.
21Błazen (Bajka o błaźnie, co siedeu błaznów przechytrzył) (librett: S. Prokofiew wg A. Afanasjewa)p. red. 1915
d. red. 1920
balet
21 bisSuita symfoniczna z baletu "Błazen"1922s., u. r.
22Wizje ulotne, 20 utworów:
1. Lentamente
2. Andante
3. Allegretto
4. Animato
5. Molto giocoso
6. Con eleganza
7. Pittoresco. Arpa
8. Commodo
9. Allegretto tranquillo
10. Ridicolosamente
11. Con vivacita
12. Assai moderato
13. Allegretto
14. Feroce
15. Inquieto
16. Dolente
17. Poetico
18. Con una dolce lentezza
19. Presto agitatissimo e molto accentuato
20. Lento irrealmente
1915-17u. fort.
235 pieśni:
1. Pod dachem (sł. W. Gorianski)
2. Szara sukienka (sł. Z. Gippius)
3. Zaufaj mi (sł. B. Wierin)
4. W moim ogrodzie (sł. K. Balmont)
5. Czarownik (sł. N. Agniwcew)
1915g. z fort.
24Gracz (libretto: S. Prokofiew wg noweli F. Dostojewskiego)p. red. 1915-16
d. red. 1937
opera
25Symfonia klasyczna D-dur1916-17symfonia
26III Koncert fortepianowy C-dur1917-21koncert
275 pieśni do słów A. Achmatowej:
1. Słońce wypełniło mój pokój
2. Prawdziwa czułość
3. Wspomnienie słońca
4. Witaj
5. Szarooki król
1916g. z fort.
28III Sonata a-moll1917u. fort.
29IV Sonata c-moll1917u. fort.
29 bisAndante z IV Sonaty fortepianowej, transkrypcja na orkiestrę symfoniczną1924s., u. r.
30Ich siedmiu, kantata na tenor dramatyczny, chór i orkiestrę (sł. K. Baimont)1917s., c. i o.
31Bajki starej babuni, 4 utwory:
1. Moderato
2. Andantino
3. Andante assai
4. Sostenuto
1918u. fort.
32Utwory:
1. Taniec
2. Menuet
3. Gawot
4. Walc
1918u. fort.
33Miłość do trzech pomarańczy (libretto: S. Prokofiew wg komedii C. Gozziego)1919opera
33 bisSuita symfoniczna z opery "Miłość do trzech pomarańczy"1924s., u. r.
34Uwertura żydowska na klarnet, fortepian i kwartet smyczkowy1919d. kam.
34 bisUwertura żydowska, wersja na wielką orkiestrę symfoniczną1934s., u. r.
355 pieśni bez słów1920g. z fort.
35 bis5 melodii na skrzypce i fortepian1925d. kam.
365 pieśni do słów K. Balmonta:
1. Zaklinanie wody i ognia
2. Głos ptaków
3. Motyl
4. Pamiętaj o mnie
5. Malajskie zaklęcia
1921g. z fort.
37Ognisty anioł (libretto: S. Prokofiew wg powieści W. Briusowa)1919-27opera
38V Sonata C-dur1923u. fort.
39Kwintet g-moll na obój, klarnet, skrzypce, altówkę i kontrabas1924d. kam.
40II Symfonia d-moll1924symfonia
41Stalowy kr0k (libretto: G. Jakułow i S. Prokofiew)1925balet
41 bisSuita symfoniczna z baletu "Stalowy krok"1926s., u. r.
42Uwertura B-dur na 17 instrumentów1926d. kam.
42 bisUwertura B-dur, wersja na wielką orkiestrę symfoniczną1928s., u. r.
43Divertimento1925-29s., u. r.
44III Symfonia c-moll1928symfonia
45Rzeczy same w sobie, 2 utwory:
1. Allegro moderato
2. Moderato scherzando
1928u. fort.
46Syn marnotrawny (librett: B. Kochno)1938balet
46 bisSuita symfoniczna z baletu "Syn marnotrawny"1929s., u. r.
47IV Symfonia C-dur1930symfonia
48Sinfonietta A-dur na orkiestrę symfoniczną (nowa redakcja Opusu 5)1929symfonia
49Portrety, suita symfoniczna z opery Gracz1930-31s., u. r.
50I Kwartet smyczkowy h-moll1930d. kam.
51Nad Dnieprem (libretto: S. Lifar i s. Prokofiew)1930balet
51 bisSuita symfoniczna z baletu "Nad Dnieprem"1933s., u. r.
526 utworów - transkrypcji:
1. Intermezzo
2. Rondo
3. Etiuda
4. Scherzino
5. Andante
6. Scherzo
1928u. fort.
53IV Koncert fortepianowy B-dur (na lewą rękę)1931koncert
542 sonatiny:
1. e-moll
2. G-dur
1931-32u. fort.
55V Koncert fortepianowy G-dur1932koncert
56Sonata C-dur na 2 skrzypiec1932d. kam.
57Pieśń symfoniczna na wielką orkiestrę symfoniczną1933s., u. r.
58I Koncert wiolonczelowy e-moll1933-38koncert
593 utwory:
1. Przechadzka
2. Pejzaż
3. Sonatina pastoralna
1934u. fort.
60Suita symfoniczna z filmu "Porucznik Kize"1933-34s., u. r.
60 bis2 pieśni z filmu Porucznik Kiże:
1. Grucha siwy gołąbeczek
2. Trojka
1934g. z fort.
61Suita symfoniczna ze sztuki "Noce egipskie"1934s., u. r.
62Myśli, 3 utwory:
1. Adagio penseroso - Moderato
2. Lento
3. Andante
1933-34u. fort.
63II Koncert skrzypcowy g-moll1935koncert
64Romeo i Julia (libretto: S. Radłow, A. Piotrowski, L. Ławrowski i S. Prokofiew wg W. Szekspira)1935-36balet
64 bisI Suita orkiestrowa z baletu "Romeo i Julia"1936s., u. r.
64 terII Suita orkiestrowa z baletu "Romeo i Julia"1936s., u. r.
65Muzyka dziecięca, 12 miniatur:
1. Poranek
2. Przechadzka
3. Bajeczka
4. Tarantella
5. Skrucha
6. Walc
7. Koniki polne
8. Deszcz i tęcza
9. Plamki
10. Marsz
11. Wieczór
12. Księżyc wędruje nad łąkami
1935u. fort.
65 bisLetni dzień, suita symfoniczna z Muzyki Dziecięcej1941s., u. r.
666 pieśni:
1. Partyzant Żeleźniak (sł. M. golodny)
2. Aniula (sł. ludowe)
3. Rośnie kraj (sł. A. Alinoglenow)
4. Przez śniegi i mgły (sł. A. Alinoglenow)
5. Za górą (sł. ludowe)
6. Pieśń o Woroszylowie (sł. T. Sikorska)
1935g. z fort.
67Piotruś i wilk, bajka symfoniczna dla dzieci na głos recytujący i wielką orkiestrę symfoniczną (sł. S. Prokofiew)1936s., u. r.
683 pieśni dziecięce:
1. Trajkotak (sł. A. Barto)
2. Słodka piosenka (sł. N. Sakonska)
3. Prosięta (sł. L. Kwitko)
1936-39g. z fort.
694 marsze na orkiestrę dętą:
1. Marsz na Spartakiadę
2. Liryczny marsz
3. Polowy marsz
4. Marsz kawaleryjski
1935-37s., u. r.
70Dama Pikowa na wielką orkiestrę symfoniczną1936m. filmowa
70 bisBorys Godunow na wielką orkiestrę symfoniczną1936m. teatralna
71Eugeniusz Oniegin1936m. teatralna
72Uwertura rosyjska C-dur1936s., u. r.
733 romanse do słów A. Puszkina:
1. Sosny
2. Różowa zorza
3. Do twego pokoju
1936g. z fort.
74Kantata na XX-lecie Października na 2 chóry, orkiestrę symfoniczną, orkiestrę wojskową, orkiestrę akordeonów i perkusję (teksty K. Marksa, W. Lenina i J. Stalina)1936-37s., c. i o.
7510 utworów z baletu Romeo i Julia:
1. Taniec ludowy
2. Scena
3. Menuet
4. Julia
5. Maski
6. Montecchi i Capuletti
7. Ojciec Lorenzo
8. Merkutio
9. Taniec dziewcząt antylskich
10. Romeo i Julia przed rozstaniem
1937u. fort.
76Pieśni naszych dni na głosy solowe, chór i orkiestrę:
1. Marsz
2. Przez mosteczek (sł. A. Priszelc)
3. Bądźcie zdrowi (sł. ludowe)
4. Złota Ukraina (sł. U. Barabasz)
5. Brat za brata (sł. W. Lebiediew-Kumacz)
6. Dziewczęta (sł. A. Priszelc)
7. Dwudziestolatek (sł. S. Marszak)
8. Kołysanka (sł. W. Lebiediew-Kumacz)
9. Od krańca do krańca (sł. ludowe)
1937s., c. i o.
77Hamlet na małą orkiestrę symfoniczną1937-38m. teatralna
78Aleksander Newski, kantata na mezzosopran, chór i orkiestrę (sł. W. Ługowski i S. Prokofiew)1938-39s., c. i o.
78 bis3 pieśni z filmu Aleksander Newski:
1. Powstań, ludu rosyjski
2. Odezwijcie się, jasne sokoły
3. I stało się nad Newą (sł. W. Ługowski)
1939g. z fort.
797 pieśni masowych:
1. Pieśń o ojczyźnie (sł. A. Prokofiew)
2. Stachanowka (sł. A. Błagow)
3. Nad morzem polarnym (sł. M. Swietłow)
4. Przewody (sł. ludowe)
5. Śmiało naprzód (sł. M. Mendelssohn)
6. Szedł Kozak stanicą (sł. P. Panczenko)
7. Hej, drogą (sł. anonimowe)
1939g. z fort.
80I Sonata f-moll na skrzypce i fortepian1938-46d. kam.
81Siemion Kotko (libretto: W. Katajew i S. Prokofiew wg. powieści W. Katajewa "Jestem synem pracującego ludu")1939opera
81 bisSuita symfoniczna z baletu "Siemion Kotko"1941s., u. r.
82VI Sonata A-dur1939-40u. fort.
83VII Sonata B-dur1939-42u. fort.
84VIII Sonata B-dur1939-44u. fort.
85Zdrawica, kantata na chór i orkiestrę (sł. ludowe)1939s., c. i o.
86Zaręczyny w klasztorze (librett: S. Prokofiew i M. Mendelssohn wg. komedii R. Sheridana "Dueniia")1940opera
87Kopciuszek (libretto: N. Wołkow wg Ch. Perraulta)1940-44balet
88Marsz symfoniczny B-dur1941s., u. r.
897 pieśni na temat wojny ojczyźnianej:
1. Admiralska szuja (sł. W. Majakowski)
2. Pieśń odważnych (sł. A. Surkow)
3. Przysięga czołgisty
4. Syn Kalabardy
5. Przyjaciółka żołnierza
6. Fritz
7. Miłość żołnierza (sł. M. Mendelssohn)
1941-42g. z fort.
90Suita symfoniczna "Rok 1941"1941s., u. r.
91Wojna i pokój (libretto: s. Prokofiew i M. Mendelssohn wg powieści L. Tołstoja)p. red. 1941-42
d. red. 1949-52
opera
92II Kwartet smyczkowy F-dur1941d. kam.
93Ballada o nieznanym chłopcu, kantata na sopran, tenor, chór i orkiestrę (sł. P. Antokolski)1942-43s., c. i o.
94Sonata D-dur na flet i fortepian1943d. kam.
94 bisII Sonata D-dur na skrzypce i fortepian, transkrypcja Sonaty fletowej1944d. kam.
953 utwory z baletu Kopciuszek:
1. Intermezzo
2. Gawot
3. Powolny walc
1942u. fort.
963 utwory:
1. Walc (z opery Wojna i pojój)
2. Kontredans
3. Walc - Mefisto (z filmu Lermontow)
1941-42u. fort.
9710 utworów z baletu "Kopciuszek":
1. Boginka Wiosny
2. Boginka Lata
3. Boginka Jesieni
4. Boginka Zimy
5. Pasikoniki i ważki
6. Orientale
7. Passepied
8. Capriccio
9. Bouree
10. Adagio
1943u. fort.
98Szkice do hymnu ZSRR i hymnu Rosyjskiej PSRR1943s., c. i o.
99Marsz B-dur na orkiestrę dętą1944s., u. r.
100V Symfonia B-dur1944symfonia
101III Suita orkiestrowa z baletu "Romeo i Julia"1946s., u. r.
1026 utworów z baletu "Kopciuszek":
1. Walc Kopciuszka i Księcia
2. Wariacje Kopciuszka
3. Kłótnia
4. Walc
5. Taniec z szalem
6. Amoroso
1944u. fort.
103IX Sonata C-dur1947u. fort.
10412 rosyjskich pieśni ludowych1944g. z fort.
105Oda na zakończenie wojny na 8 harf, 4 fortepiany, orkiestrę instrumentów dętych, perkusję i kontrabasy1945s., u. r.
1062 duety na temat rosyjskich pieśni ludowych na tenor i bas z towarzyszeniem fortepianu1945g. z fort.
107I Suita orkiestrowa z baletu "Kopciuszek"1946s., u. r.
108II Suita orkiestrowa z baletu "Kopciuszek"1946s., u. r.
109III Suita orkiestrowa z baletu "Kopciuszek"1946s., u. r.
110Walce, suita symfoniczna (3 walce z baletu "Kopciuszek", 2 walce z opery "Wojna i pokój", Walc - Mefisto z filmu Lemontow)1946s., u. r.
111VI Symfonia ec-moll1945-47symfonia
112IV Symfonia C-dur (nowa redakcja)1947symfonia
113Świąteczny poemat A-dur1947s., u. r.
114Rozkwitaj potężny kraju, kantata na XXX-lecie Października na chór i orkiestrę (sł. E. Dolmatowski)1947s., c. i o.
115Sonata D-dur na skrzypce1947i. s.
116IIIwan Groźny na mezzosopran i wielką orkiestrę symfoniczną, 2 części1942-45m. filmowa
117Opowiść o prawdziwym człowieku (libretto: S. Prokofiew i M. Mendelssohn wg powieści B. Polewoja)1947-48opera
118Baśń o kamiennym kwiecie (libretto: L. Ławrowski i M. Mendelssohn wg P. Bażowa)balet
119Sonata C-dur na wiolonczelę i fortepian1949d. kam.
120Walce Puszkinowskie:
1. F-dur
2. cis - moll
1949s., u. r.
121Żołnierski marsz (sł. W. Lugowski)1950g. z fort.
122Zimowe ognisko, suita na głosy recytujące, chór dziecięcy i orkiestrę symfoniczną (sł. S. Marszak)1949s., c. i o.
123Letnia noc, suita symfoniczna z opery Zaręczyny w klasztorze1950s., u. r.
124Na straży pokoju, oratorium na mezzosopran, głosy recytujące, chór mieszany, chór chłopięcy i orkiestrę symfoniczne (sł. S. Marszak)1950s., c. i o.
125Symfonia - Koncert e-moll na wiolonczelę i orkiestrę1950-52koncert
126Suita weselna, suita symfoniczna z baletu Baśń o kamiennym kwiecie1951s., u. r.
127Fantazja cygańska na okriestrę symfoniczną z baletu Baśń o kamiennym kwiecie1951s., u. r.
128Rapsodia uralska na orkiestrę symfoniczną z baletu Baśń o kamiennym kwiecie1951s., u. r.
129Władczyni Miedzianej Góry, suita symfoniczna z baletu Baśń o kamiennym kwiecie1951s., u. r.
130spotkanie Wołgi z Donem, uroczysty poemat orkiestrowy1951s., u. r.
131VII Symfonia cis-moll1951-52symfonia
132Concertino g-moll na wiolonczelę i orkiestrę (ukończył M. Rostropowicz)1952koncert
133VI Koncert fortepianowy na 2 fortepiany i orkiestrę smyczkową, projekty-koncert
134Sonata cis-moll na wiolonczelę, szkice-i. s.
135V Sonata C-dur (nowa redakcja)1952-53u. fort.
136II Symfonia d-moll, projekty nowej redakcji-symfonia
137X Sonata c-moll1953u. fort.
138XI Sonataprojektu. fort.
139
140
-Dalekie morza, nieukończona (libretto: S. Prokofiew i M. Mendelssohn wg sztuki W. Dychowicznego "Swadiebnoje putieszestwije")1948opera
-Ała i Łołlij (libretto: S. Gorodiecki i S. Prokofiew)1944balet
-Trapez (bez libretta)1924balet
-Noce egipskie na małą orkiestrę symfoniczną1933m. teatralna
-Porucznik Kiże na małą orkiestrę symfoniczną1933m. filmowa
-Aleksander Newski na mezzosopran, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną1938m. filmowa
-Lermontow na wielką orkiestrę symfoniczną1941m. filmowa
-Tonia na wielką orkiestrę symfoniczną1941m. filmowa
-Partyzanci na stepach Ukrainy na wielką orkiestrę symfoniczną1942m. filmowa
-Kotowski na wielką orkiestrę symfoniczną1942m. filmowa
-Walce F. Schuberta, wybrane i ułożone w suitę, opracowanie na 2 fortepiany na 4 ręce1918transkrypcje
-Preludium i fuga d-moll D. Buxtehudego na organy, opracowanie na fortepian1918transkrypcje
    
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit