Siergiej Prokofiew
daty/twórczość
Sergiusz Prokofiew
(1891-1953)
1891r.23. kwietnia przychodzi na świat w Soncowce.
1904-11r.Pobiera nauki w konserwatorium w Petersburgu, m.in. u A. Ladowa i N. Rimskiego-Korsakowa oraz A. Jesipowej
1908r.Poraz pierwszy bierze udział w "Wieczorach Muzyki Współczesnej" S. Diagilewa.
1911r.Od tego roku firma Jürgenson zaczyna wydawać utwory Prokofiewa.
1913-14r.Przebywa w Anglii i we Włoszech.
1914r.Tuż przed wybuchem wojny gra na popisie konserwatorium w obecności carskiej rodziny swój I Koncert fortepianowy Des-dur - sukces jest olbrzymi.
1918r.Niedługo po rewolucji Sergiusz Prokofiew z paszportem nowej władzy radzieckiej wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, skąd przenosi się następnie do Oberammergau i Paryża.
1927r.Odbywa wielką podróż artystyczną po Rosji, gdzie jego koncerty spotykają się z bezprzykładnym entuzjazmem.
1932r.Zamieszkuje na stałe w ZSRR, gdzie obejmuje klsę kompozycji w konserwatorium w Moskwie.
1944r.Po internowaniu na czas wojny na Kaukazie powraca i osiedla się w okolicach Moskwy.
1953r.5. marca umiera w Moskwie.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit