Msza - tłumaczenie  
Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Gloria
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax
hominibus bonae voluntatis. Laudamus te,
benedicimus te, adoramus te, glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, rex coelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe, (altissime).
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram. Qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis.

Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi
pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię,
błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię.

Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.

Panie Boże, Królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący,
Panie, Synu jednorodzony, Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży, Synu ojca.

Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.

Albowiem tylko Tyś jest Święty. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste.
Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Credo
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium etinvisibilium. Et in unum Dominum, Jesum Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula.

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria virgineet homo factus est.


Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.


Et resurrexit tertia die secundum scripturas.
Et ascendit in coelum, sedet ad dexteram (Dei) Patris,
et iterum venturus est cum gloria judicare vivoset mortuos, cujus regni non erit finis.

(Credo) Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur; qui locutus est per Prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi.
Amen.
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Boga jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy (Boga) Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jemu nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria ejus.

Osanna in excelsis.
Benedictus, qui venit in nomine Domini.

Osanna in excelsis.
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna na wysokości.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
(Agnus Dei)
Dona nobis pacem.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
(Baranku Boży)
Obdarz nas pokojem.
 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit