Stanisław Moniuszko
daty/twórczość
Stanisław Moniuszko
(1819-1872)
W nawiasach podano autora libretta oraz miejsce i datę pierwszego wykonania lub datę powstania.

Opery:
Halka (W. Wolski, I wersja Wilno 1848, II wersja Warszawa 1858
Bettly (Wilno 1852)
Flis (S. Bogusławski, warszawa 1858)
Hrabina (W. Wolski, Warszawa 1860)
Verbum Nobile (J. Chęciński, Warszawa 1861)
Straszny dwór (J. Chęciński, Warszawa 1865)
Paria (J. Chęciński, Warszawa 1869)

Operetki:
Nocleg w Apeninach (Wilno 1839)
Ideał czyli Nowa Precyzja (1841)
Karmaniol czyli Francuzi lubią żartować (1841)
Żółta szlafmyca (1842)
Nowy Don Kiszot czyli Sto szaleństw (Lwów 1849)
Loteria (Mińsk 1843)
Jawnuta (z popularnym krakowiakiem Wesół i szczęśliwy krakowiaczek ci ja, I werscja pt. Cyganie, Wilno 1852, II wersja pt. Jawnuta, Warszawa 1860)

Balety:
Monte Christo (1866)
Na kwaterunku (1868)
Figle szatana (1870)

ponad 300 pieśni solowych, zebranych w sześciu zeszytach Śpiewników domowych wydanych za życia kompozytora (1844-59) oraz w dalszych sześciu zeszytach wydanych po śmierci kompozytora (1876-1910)

Kantaty:
Milda (1848, do słów J. I. Kraszewskiego)
Nijoła (1852, do słów J. I. Kraszewskiego)
Widma (1859, do słów A. Mickiewicza)
Sonety krymskie (1867, do słów A. Mickiewicza)
Pani Twardowska (1869, do słów A. Mickiewicza)
ballada chóralna Florian Szary (fragment niedokończonej opery Rokiczana)

Muzyka instrumentalna:
uwertura fantastyczna Bajka (1848)
2 kwartety smyczkowe
uwertury i tańce orkiestrowe
utwory fortepianowe, m.in. fraszki, polonezy

Muzyka religijna:
6 mszy, m.in. Msza Es-dur, 4 Litanie Ostrobramskie, Requiem

 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit