Klasycyzm  
 1. Wyjaśnienie nazwy:
  Nazwa "klasycyzm" pochodzi od łacińskiego "classicus" - pierwszej klasy, wzorowy, doskonały. Została ona przyjęta z historii literatury i sztuki i oznacza nawiązanie do kultury antycznej i jej estetycznych ideałów (symetria, doskonałość proporcji itp.)
 2. Okres trwania:
  Różne źródła podają różne daty. Są to ok. 1750-1800 lub ok. 1750-1820 lub ok. 1760-1830
 3. Charakterystyka epoki:
  W tej epoce wykształciła się nowa forma muzyczna, cykl sonatowy z allegrem sonatowym jako jego pierwszą częścią. Według tego właśnie cyklu budowane są: sonata, kwartet smyczkowy, koncert instrumentalny, uwertura i symfonia. Również wykształciły się w tym okresie: klasyczna orkiestra, kwartet smyczkowy oraz dominująca symetryczna budowa okresowa (okres muzyczny), oparta na harmonice funkcyjnej siły w parze z rozwinięciem w różnych gatunkach cyklu sonatowego.
 4. Popularne formy:
  • Sonata - nazwa pochodzi od łacińskiego "suonare" czyli brzmieć. Sonata skład się z czterech części: szybka-powolna-umiarkowana-szybka.
  • Cykl sonatowy z formą allegra sonatowego jako jego pierwszej części. Cykl sonatowy składa się z czterech części: szybka (allegro) - wolna (adagio, largo) - umiarkowana (menuet lub scherzo) - bardzo szybko (presto, vivo). Ustalili i rozwinęli go trzej klasycy wiedeńscy, J. Haydn, W. A. Mozart i L. van Beethoven. Cykl sonatowy opiera się na homofonii (typ techniki kompozytorskiej), która wykształciła się w baroku i ostatecznie w klasycyzmie wyparła polifonię. Allegro sonatowe oparte jest na rozwijaniu dwóch tematów (dualizm tematyczny) i na pracy tematycznej. Składa się ono z trzech zasadniczych części: ekspozycji, przetworzenia i repryzy. Ekspozycja przedstawia dwa kontrastujące ze sobą tematy, które są ze sobą połączone łącznikiem i zakończone epilogiem. W przetworzeniu oba tematy ulegają przekształceniom. Powrotem do tematów w postaci zasadniczej lub z niewielkimi zmianami to repryza, którą kończy koda.
  • Symfonia - sonata napisana na orkiestrę symfoniczną.
  • Koncert fortepianowy, skrzypcowy lub inny - sonata napisana na orkiestrę symfoniczną i instrument solowy. Z reguły składa się z trzech części: szybkiej-wolnej-szybkiej.
  • Opera
 5. Ważne postacie:
  Józef Haydn (1732-1809)
  Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791)
  Ludwig van Beethoven (1770-1827)
  Christoph Willibald Gluck (1714-1787)
opracowała Ulla S.

 
Copyright (c) 2002-2007 by Tempus Fugit